9 eucalyptus plywood.jpg

Eucalyptus

 • Densiteten är cirka 650 kg/m3 (jämförbart med björk).
 • Tillhör myrtensläktet och innehåller en olja som skyddar mot röta och insekter.
 • Hårdträ med starka trådiga fibrer som är populärt till massaindustrin,  marina ändamål och emballage med tuffa krav.
 • Hård och tålig.
 • Eucalyptus är hardwood och har egenskaper som liknar björk.
10 Hevea plywood.jpg

Hevea

 • Densiteten är 700-750 kg/m3 (jämförbart med ek).
 • Barken på heveaträd innehåller en sav som används till gummi.
 • Hårdträ med grov friktionsyta - utmärkt till emballage.
 • Robust och tålig.
 • Hevea kategoriseras som hardwood.
11 poppel plywood.jpg

Poppel

 • Densiteten är 480-500 kg/m3 (jämförbart med gran).
 • Tillhör samma trädsläkte som asp.
 • Mjukt träslag som är tacksamt att bearbeta. 
 • Stark i förhållande till vikten.
 • Små kvistar och ljus färg.
 • Poppel är softwood liksom asp, gran och furu.