På besök hos leverantörer i Vietnam

I veckan har Lööve Globals leverantörer i Vietnam fått besök av Carl och Lennart. Odlingar av gummiträ, acacia och eucalyptus; fabriker för fanér och plywood samt både enkla och flotta kontor har besökts och undersökts. Många lärdomar har förmedlats åt båda håll. Det har kort sagt varit en mycket givande resa till gagn för alla parter.

Roller drier för fanér

Roller drier för fanér